COIDAR PARA MELLORAR,
mellorar para coidar

Axudas para a mellora e innovación
da empresa local

O noso comercio crece.

Visualiza o noso vídeo promocional, cantas máis visualizacións teña máis crecerá a nosa "empresa".

Pero…, seguro que o proceso é moi complicado!

De canto pode ser a axuda?

Que teño que facer para solicitala?

E se teño algunha dúbida?